Kwaliteitszorg

Op basis van mijn HBO studie Massagetherapie mag ik zeggen dat ik aan een goede standaard voldoe om dit vak te kunnen uitoefenen. Daarnaast ben ik aangesloten bij beroepsvereniging VBAG. Deze vereniging ondersteunt mij en controleert tevens of ik nog aan de gestelde eisen voldoe. Een van de eisen hiervan is dat ik jaarlijks scholing blijf volgen waardoor ik blijf groeien en betere zorg kan verlenen.

Als VBAG lid kan ik ook in het RBCZ opgenomen worden. Dat ik lid van het RBCZ ben is voor verzekeraars een bewijs dat ik zorg op niveau verleen. Daardoor kunt u mijn factuur indienen bij uw zorgverzekeraar als u hiervoor aanvullend verzekerd bent.

Beroepsverenigingen:

V.B.A.G. : Als je een professionele praktijk wilt voeren, is het verstandig om lid te worden van een beroepsvereniging. Behalve dat deze je belangen behartigt is het voor potentiële cliënten een bewijs van kwaliteit. Ze kunnen ervan op aan dat je je vak verstaat en dat ze bij jou in goede handen zijn. Dat geldt zeker voor een lidmaatschap bij de VBAG, de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze, de grootste beroepsvereniging binnen de complementaire gezondheidszorg.

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.                                                                                                                                                                                                                                                                    

TCZ:  Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).