Huisregels

  • Behandelingen alleen op afspraak.
  • Afspraken dienen per telefoon of mail gemaakt te worden.
  • Afspraken kunnen tot 24 uur voordien geannuleerd worden.
  • De eerste afspraak begint altijd met een intake.
  • Facturen dienen altijd binnen 14 dagen betaald te worden.
  • Indien niet betaald volgt een herinnering, indien deze alsnog niet voldaan wordt zal er een incassobureau ingeschakeld worden. De hiermee gemoeide kosten, zijn voor de cliënt.
  • Er worden geen seksuele handelingen gedaan.
  • Bij seksuele toespelingen heb ik als therapeut het recht de behandeling te staken met behoud van betalingsverplichting door de cliënt.
  • Ik heb altijd het recht de therapie stop te zetten dan wel door te verwijzen in verband met contra-indicaties.

AVG: Ook hier wordt rekening mee gehouden. De persoonsgegevens die ik van u vraag gebruik ik uitsluitend om u een juiste behandeling te kunnen geven, om contact met u te leggen en voor het afhandelen van betalingen.

Klachtenregeling: Massagetherapie Zierikzee is onderhevig aan de WKKGZ. De WKKGZ zorgt voor een goede afhandeling van een eventuele klacht of geschil. Het is altijd mijn bedoeling goede zorg te verlenen, maar onverhoopt kan er toch een geschil optreden. Neem in dat geval eerst contact met mij op. Kan ik zelf uw zorgen niet wegnemen, dan wordt het geschil overgedragen aan een commissie. Hiervan breng ik u op de hoogte.